Sepet
Genel Toplam: 0,00 TL

Kalite Belgelerimiz

 

CE BELGESİ

CE işareti, Avrupa Birliğinin (AB), teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek için 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren ve Conformité Européenne kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir Birlik işaretidir.

Üreticinin garanti beyanı olan ve bir anlamda da ürünün pasaportu olarak da ifade edilen CE işareti, bir kalite belgesi değildir. CE işareti, üzerinde bulunduğu ürünün, insan, hayvan, bitki sağlığı ve güvenliği ile çevreye zarar vermeyeceğini garanti altına almakta olup ve Avrupa Ekonomik Alanı genelinde tek bir işaretin kullanılmasını sağlamaktadır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ROHS SERTİFİKASI

RoHS elektronik kartlarda ya da malzemelerde bazı maddelerin bulunmamasını şart koşan direktiftir. İngilizce Restriction oHazardous Substances Directive (Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama) kelimesinin baş harflerinden oluşur.

27 Ocak 2003 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen 2002-95-EC numaralı zararlı maddelerin elektronik ürünlerde belirli zararlı elementlerin kullanımını kısıtlayan yönergedir.Kurşun, kadmiyum, cıva ve bromürlü bileşenler insan sağlığına zararlı maddelerin kullanımını yasaklar.

Elektrikli ve elektronik eşyalarda sınırlandırılan bu zararlı maddelerin tespitleri için laboratuvarda test yapılarak raporlandırılır. Sonuçların uygun olması durumunda ROHS belgesi hazırlanır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FCC SERTİFİKASI


FCC İşareti, elektronik cihazların Amerika Birleşik Devletleri kanunlarında tanımlanan elektromanyetik uyumluluğu ile alakalı bir belge ve işarettir. Bir ürün Amerika dahilinde veya dışında imal edilmesi fark etmezsiniz Amerikan pazarına girmek istiyorsa bu işaret ve belge zorunludur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WEEE BELGESİ

Bilgisayar, televizyon, buzdolabı ve cep telefonu gibi elektrikli ve elektronik cihazların birçoğu ömrünü tamamladıktan ya da bozulduktan sonra atık hale gelmektedir. Bu atıklar, tehlikeli içerikleri nedeniyle ve düzgün yönetilmediği takdirde büyük çevre ve sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Bunun yanında, bu atıklar geri dönüştürülmesi, sınırlı ve pahalı kaynakların daha az kullanılmasını sağlayabilmektedir. Bu nedenle, elektirikli ve elektronik ekipman atıklarını (WEEE) toplamak, işlemek ve geri dönüştürülerek yeniden kullanılabilir hale getirilmesi gerekmektedir.
    Bu konuyla ilgili Avrupa Komisyonu (EC) tarafından iki mevzuat yürürlüğe girmiştir. Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE) Direktifi bunlarda ilki olup bu ekipmanlarda bulunan belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin RoHS Direktifi de ikinci düzenlemedir. WEEE, hangi ekipmanların atık kapsamında değerlendirileceğini; RoHS ise bu atıkların risk ve tehlike boyutlarından yola çıkarak kullanılabilir düzeyini belirlemektedir.
    İlk WEEE Direktifi (2002/96/EC) Şubar 2003’te yürürlüğe girmiştir. Fakat teknolojinin gelişmesi ve sanayileşmenin giderek ilerlemesi neticesinde atıkların hacmi de giderek büyümüş ve bu direktifin revize edilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu bağlamda, yeni WEEE Direktifi (2012/19/EU) 13 Ağustos 2012’de yürürlüğe girmiş ve 14 Şubat 2014’te geçerli kılınmıştır..

WEEE Belgesi Nedir?
    WEEE Direktifi’nin kapsamı içerisinde yer alan ürünlerin üretimini gerçekleştiren işletmeler, bu ürünlerin atık hale geldikten sonra geri dönüştürülebilir olduklarını beyan etmek için WEEE Belgesi ‘ni kullanmaktadır. Bu belgeyi alan kuruluşlar, geri dönüştürülebilir ürün üreterek çevre ve insan sağlığını önemsediklerini ispatlamakta ve bunu, faaliyet gösterdiği sektörlere, ulusal ve uluslararası pazarlardaki paydaşlarına beyan etmektedir.

 

 

Ürünlerimizin MSDS VE Tüm TEST RAPORLARI Mevcuttur.