Sepet
Genel Toplam: 0,00 TL

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1- TARAFLAR

1.1 SATICI

Ünvanı : Nazar Tedarik ve Reklam Hizmetleri(KUTBE.COM)
Adresi : Şeyhsinan Mh,
Güngören C.N.11/1, 59860, Çorlu/Tekirdağ
Telefon : 0282 651 5 444
Çağrı Merkezi No : 
Mersis No : 
E-Mail : destek@kutbe.com

1.2 ALICI

Adı Soyadı / Ünvanı : 
Adresi : 
Telefon :
E-Mail : 

2- KONU

Kutbe'in internet sitesi www.kutbe.com. da "Müşteri" tarafından elektronik ortamda aşağıda 3. maddede özellikleri ve fiyatı belirtilen sözleşme konusu ürünün/ürünlerin satışı ve yurt içinde teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

3- SATIŞI YAPILAN ÜRÜNE AİT BİLGİLER

Ürünün özellikleri, fiyatı ve diğer bilgiler şu şekildedir.

ÜRÜN KODU

ÜRÜN ADI

ADET

BİRİM FİYAT

TOPLAM FİYAT

     

 TL

 TL


KARGO TUTARI:

 TL

KDV HARİÇ TOPLAM:

 TL

KDV:

   TL

KDV DAHİL TOPLAM:

 TL

Ödeme Şekli: Kredi Kartı
Teslimat Adresi : 
Teslim Edilecek Kişi : 
Teslim Edilecek 2. Kişi :
Fatura Adresi : 
Kargo Ücreti :  TL

Teslimat , Kutbe tarafından kargo aracılığı ile ve/veya Kutbe''in tayin ettiği Yetkili Servisi aracılığı ile yukarıda belirtilen teslimat adresine sipariş onaylandıktan sonra 10 iş günü içinde yapılacaktır. Resmi tatiller ve dini/milli bayram günleri bu süreden sayılmaz. Teslimat sırasında Müşteri ürünü muayene ettikten sonra teslim tutanağını imzalayacaktır. Müşteri veya Müşteri adına hareket eden kişi, bu teslim tutanağını imzalamakla, ürünü tam, eksiksiz ve hasarsız olarak teslim aldığını beyan etmiş olacaktır. Kargo/nakliye ücreti alınmamaktadır. Fiyat dahil işbu vaatlerin geçerliliği sipariş tarihinden itibaren 30 gündür.

Mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masraflar ödenebilecektir.

Söz konusu ürün bedeli; satıcı adına, “PAYTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.” tarafından tahsil edilmektedir. Alıcı; malın/hizmetin bedelini PAYTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.’ye ödemekle, ürün bedelini satıcıya ödemiş sayılacaktır.

 

4- CAYMA HAKKI

Müşteri ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde; herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Müşteri cayma hakkını kullanmak isterse, cayma süresi içerisinde satın alımı yapmış olduğu internet sitesinde iptal iade işlemlerinden, siparişi ile ilgili cayma beyanında bulunmalıdır.
Süresi içinde yapılan cayma beyanından sonra,ürünler için aşağıda adrese anlaşmalı kargo firması ve sözleşme numarası ile 1-10 iş günü içinde gönderilmelidir. 

Nazar Tedarik ve Reklam Hizmetleri Şti(KUTBE.COM).
Ürün İade Merkezi
Adres: Nazar Tedarik ve Reklam Hizmetleri.Şti. Şeyhsinan Mh,
Güngören C.N.11/1, 59860, Çorlu/Tekirdağ


 

Kutbe, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve Müşteri’yi borç altına sokan her türlü belgeyi Müşteri’ye hiçbir masraf yüklemeksizin iade eder. Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar için cayma hakkı kullanılamayacaktır.

5- GENEL HÜKÜMLER

5.1. "Müşteri", www.kutbe.com internet sitesinde satışı yapılan ürüne ait 3. maddede belirtilen temel özellikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda bu hususlara ilişkin gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder.

5.2. "Müşteri" işbu sözleşme konusu ürüne ilişkin teslimatın süresinde ve doğru bir şekilde yapılması için ödeme işlemlerini internet sitesinde verilen bilgilere göre gerçekleştirmesi ve teslimata ilişkin adres ve kişi bilgilerini doğru ve eksiksiz doldurması gerektiğini beyan ve kabul etmiştir.

5.3. "Müşteri"nin satın aldığı sözleşme konusu ürün/ürünler, ürün bedelinin eksiksiz ödenmiş olması kaydıyla, müşterinin teslimatın yapılmasını istediği adrese sipariş onayından itibaren, ürünler 1-5 iş günü içinde ve en geç 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla, teslim yapılacak adresteki kişiye teslim edilir.

5.4. "Müşteri", teslim edilecek adres ve kişi olarak kendisinden başka bir kişi veya kuruluşu göstermiş ise bu kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden {0} sorumlu tutulamaz.

5.5. "Müşteri" satın almış olduğu sözleşme konusu ürünü teslim sırasında muayene etmelidir.

5.6. Kutbe sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.7. Kutbe, hava muhalefeti, genel grev, ulaşımın kesilmesi gibi mücbir sebeplerle ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sözleşme konusu ürünün tesliminin imkansızlaşması sonucu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu "Müşteri"ye bildirmek zorundadır. Bu takdirde Kutbe'nin sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan "Müşteri" dilerse mücbir sebebin ortadan kalkmasını bekleyebileceği gibi eşit kalite ve fiyatta başka bir ürünü talep edebilir veya ödemiş olduğu bedelin iadesini isteyebilir. Kutbe, bedel iadesi talep edildiği takdirde bedeli 14 gün içinde müşteriye iade etmekle yükümlüdür.

5.8. Kutbe internet sitesinde ürünlere ilişkin teknik nedenlerden kaynaklanabilecek hatalardan sorumlu değildir.

5.9. Bu sözleşmede hüküm olmadığı hallerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

5.10. Müşteri, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Müşterinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

5.11. Kampanyalar kapsamında paket olarak satılan ürünler, kampanya özelinde avantajlı fiyatlarla satıldığından cayma, iade ve iptal hakları ancak paketin tamamı için kullanılabilmektedir.

 

6- YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme taraflar arasında .../…/.202.. 00:00:00  tarihinde akdedilmiştir. "Müşteri" gerek sipariş verilmeden önce internet sitesinde gerekse de sipariş verildikten sonra iş bu sözleşmeyi okuduğunu, içerdiği tüm bilgi ve koşulları kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.